Om oss

Introduktion

more

BHJ Kalino Food är en del av den internationella företagsgruppen BHJ, specialiserad på kött och köttbiprodukter.

Skånebaserade BHJ Kalino Food har över tre decenniers erfarenhet inom livsmedelsbranschen och är en välrenommerad leverantör av förstklassiga livsmedelsprodukter till grossister, produktionsföretag och detaljhandeln.

Vårt team med professionell säljkompetens har lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen och väldokumenterad erfarenhet när det gäller att erbjuda framgångsrika produkter och tjänster till kunder i både Sverige och Europa.

Kött och biprodukter

Vår portfölj av köttprodukter består av ett brett spektrum av utvalda styckningsdetaljer och köttbiprodukter från EU-godkända slakterier med alla erforderliga veterinärgodkännanden.

Med särskild inriktning på fläsk, nötkött och kyckling har vi kapacitet att leverera alla typer av styckningsdetaljer och köttbiprodukter som våra kunder efterfrågar. Våra huvudsakliga kunder är produktionsföretag och livsmedelsgrossister i Sverige.

Tack vare vårt internationella nätverk inom köttindustrin kan vi även på mycket kort varsel snabbt svara mot våra kunders behov.

Kitchen Joy – tillagningsklara produkter och färdigrätter

Vi är ensamleverantör på den svenska marknaden av de prisbelönta färdigrätterna och tillagningsklara produkterna från Kitchen Joy.

Kitchen Joy erbjuder ett exklusivt sortiment från Thailand med färdiglagade och frysta kycklingprodukter för livsmedelsbutiker och livsmedelsgrossister.

Med ett sortiment som spänner över ett brett spektrum av populära och välkända smaker har Kitchen Joy något att erbjuda för alla olika smakpreferenser.

Kitchen Joy-produkterna håller genomgående en mycket hög kvalitet och levereras med full spårbarhet.

FamilyCuisine™ - kalkonprodukter

FamilyCuisine™ är voret eget brand - ett utvalt sortiment av kalkonprodukter till konsumenter. Sortimentet är snabbt växande med kontinuerligt nya produkter.

Kontakta BHJ Kalino Food för att inleda ett affärssamarbete.

Thomas Röriksson
thr@bhj.kalino.se
+46 0 46 20 52 61

Ägare

more

BHJ - som är majoritetsägare i BHJ Kalino Food AB - ägs av The Lauridsen Group, Inc. (LGI) - ett privatägt företag med huvudkontor i Ankeny, Iowa, USA. Nix Lauridsen, grundare av LGI, är för närvarande den största aktieinnehavaren och företagets styrelseordförande. Utöver BHJ är LGI moderbolag till fem andra affärsenheter:

ESSENTIA PROTEIN SOLUTIONS 

Ett marknadsledande globalt företag som erbjuder ett brett urval av proteinlösningar som förbättrar både produkter och vinstresultat för internationella varumärken inom såväl kött- och charkuteribranschen som sportnäringsbranschen.

PROLIANT BIOLOGICALS

Proliant är en världsledande leverantör av fraktionerat bovint serumalbumin (BSA) av olika grader. Plasmafraktioner med hög renhet levereras till diagnostik-, biofarmaceutiska och forskningsföretag världen över.

PROLIANT DAIRY INGREDIENTS

Tillverkar kostnadseffektiva mejeritorrsubstanser med ett extremt fokus på kundservice och strikta kvalitetskontrollstandarder. Företaget tillverkar sådana produkter som vasslepermeat, flytande vassleproteinkoncentrat och permeat.

AMERICAN PROTEIN CORPORATION 

Tillverkar och marknadsför djurfoder med ett högt näringsmässigt och hälsosamt innehåll. APC är världens största tillverkare av funktionella proteiner. Med allt från högkvalitativa ingredienser för animalieproducenter, fodertillverkare och producenter av husdjursmat till kompletta djurnäringsprodukter för slutkonsumenter, erbjuder detta företag innovativa lösningar som bidrar till att förbättra djurens liv.

BOYER VALLEY COMPANY 

Tillverkar och marknadsför behandlade fjäderfäbiprodukter, inklusive fjädermjöl, fjäderfäbiproduktmjöl, blodmjöl och rent fjäderfäfett. Genom att förvandla dessa biprodukter till färdiga råvaruprodukter kan företaget förse husdjursmats- och fodertillverkningsbranschen med högkvalitativt protein och gödningsmedelsbranschen med organiska gödningsmedel med högt kväveinnehåll.

ENTERA HEALTH 

Entera Health fokuserar på att främja människors hälsa och välbefinnande genom användning av djurproteinkomponenter. EnteraGam är ett bovint proteinisolat som har potential att hjälpa patienter som har olika problem med att inta, smälta, absorbera eller metabolisera vanliga livsmedel eller vissa näringsämnen.

Värderingar

more

Mål  

Vårt mål är att skapa värde inom kött- och fiskbranschen genom att fokusera på vår kärnverksamhet och människor.

Vision 

Vår vision är att vi ska vara den föredragna partnern inom våra kärnverksamhetsområden genom att sträva efter värde och kvalitet i allt vi gör. 

Värderingar 

Värderingar kommer inifrån och avspeglar det vi står för. Medarbetare runt om i hela BHJ-gruppen arbetar varje dag i enlighet med dessa värderingar. Uppsättningen av värderingar fungerar som en vägledning i vardagslivet, ligger till grund för stora och små beslut och skapar vår gemensamma plattform. 

Nyckelorden för BHJ är resultat, kunskap, människor, relationer och framtiden. Våra fem viktigaste värderingar är att: skapa – veta – leva – bygga upp – forma. 

SKAPA – en motivation för att skapa resultat

VETA – ett fokus på – och kunskap om – specialistdetaljer 

LEVA – ett informellt sätt att leva sida vid sida 

BYGGA UPP – en förmåga att bygga upp relationer 

FORMA – en dynamisk styrka att agera - att forma framtiden

Samhällsansvar

more

BHJ Kalino Food har en uppsättning värderingar som avspeglar vår attityd och vårt uppförande gentemot samhället i stort, och det påverkar vårt dagliga liv. Vi bygger vår verksamhet på nära och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. 

Respekten för individen spelar en viktig roll för våra grundläggande värderingar och vi tycker att det är naturligt att agera på ett korrekt och etiskt sätt. Dessutom verkar alla våra företag i enlighet med gällande lagar och regelverk varhelst vi bedriver verksamhet. Vi upprätthåller en korrekt bokföring och dokumentation som demonstrerar vår efterlevnad av sådana lagar och regelverk. 

Hos BHJ understödjer och respekterar vi skyddandet av internationellt deklarerade mänskliga rättigheter, och vi är emot diskriminering baserad på etniskt eller nationellt ursprung, ålder eller politisk övertygelse. 

Vi följer tillämpliga lagar och branschstandarder gällande löner och arbetstider, och vi strävar efter att skapa en fysiskt och mentalt trygg arbetsmiljö där vi verkligen respekterar varandra. Vi efterlever tillämpliga lagar gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Vi är fullt medvetna om att våra medarbetares engagemang bidrar till verksamhetens fortsatta framgång, och vi arbetar fortlöpande med att utveckla medarbetarnas yrkesmässiga kompetenser. Vid långvarig sjukdom för vi en nära dialog med medarbetaren för att han/hon ska kunna komma tillbaka till jobbet, och vi strävar efter att stödja våra medarbetare om de drabbas av personliga kriser. 

När det gäller miljön bedriver vi vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och tar optimal hänsyn till miljön när vi planerar nya aktiviteter. 

Om du vill veta mer om vår CSR-policy, är du välkommen att kontakta oss.


Vi är också certifierade av Svensk IP Livsmedel standard. Se certifikat här.

Hållbarhet

more

Hos BHJ Kalino Food tror vi på sunt förnuft och ett långsiktigt perspektiv. För oss handlar hållbarhet helt och hållet om att skydda våra naturresurser, att använda dessa på bästa möjliga sätt och att undvika att skapa avfall. 

Tack vare det faktum att vi kombinerar detta med ett fokus på effektiva produktionsprocesser, minskad energiförbrukning och minskade C02-utsläpp och ett fokus på kvalitet och livsmedelssäkerhet, kan vi utifrån detta bedriva en effektiv och lönsam verksamhet. Vårt dagliga fokus på hållbarhet kan uttryckas i fyra principer: 

Att ta väl hand om miljön 

Vi investerar i energieffektivitet för att säkerställa att våra anläggningar producerar mer med mindre energiförbrukning och för att minska CO2-utsläpp och avfallsmängd. Vi har ett nära samarbete med våra huvudleverantörer för att säkerställa att alla våra råmaterial efterlever relevanta regelverk och avtal. Allt avfall hanteras strikt utifrån lokala regelverk. 

Att utveckla högkvalitativa produkter 

Alla produkter tillverkas och utvecklas i enlighet med erkända standarder inom kvalitet och livsmedelssäkerhet. Våra produkter tillverkas och distribueras på ett effektivt sätt, och vi samarbetar med våra kunder för att optimera deras processer på ett sätt som både ökar avkastningen och minskar användningen av resurser. 

Att erbjuda bästa möjliga arbetsförhållanden för våra medarbetare 

Medarbetarna är BHJ:s viktigaste resurs. För att behålla och utveckla nödvändiga yrkesfärdigheter, satsar vi på att utbilda våra medarbetare. BHJ Kalino Food är en trygg arbetsplats eftersom vi investerar i arbetsplatsförbättringar för att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för våra medarbetare. 

Att använda vår vinst för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet 

BHJ Kalino Food är ett lönsamt företag, och vi återinvesterar vårt vinstöverskott i att utveckla nya framtidsmöjligheter i enlighet med våra värderingar och affärsetik.

Info material

more

Kalino Food adresser

Hitta oss här

more

BHJ Kalino Food AB har adresser i både Sverige och Danmark.  

Klicka här och hitta dem.